Century kasinon att presentera på 1st Sal. Oppenheim Gaming Conference i Wien, Österrike, den 8 juni 2006

Century Kasinon, Inc. (Nasdaq: CNTY; Vienna Stock Exchange) meddelade idag att företaget kommer att delta i 1st sal. Oppenheim Gaming konferens i Wien, Österrike. Peter Hoetzinger, VD och koncernchef, är planerad att ge en företagspresentation och ha en-mot-ett-möten med utvalda institutionella investerare den 8 juni 2006.

Dessutom kommer presentationen att publiceras på företagets webbplats på www.centurycasinos.com/presentations. – herr talman!

Om Century Kasinon, Inc:

Century Kasinon, Inc. är ett internationellt kasino underhållning företag som äger och driver Womacks Kasino och Hotell i Cripple Creek, Colorado, äger och driver Caledon Hotel, Spa & Casino, nära Kapstaden, Sydafrika, äger och driver Casino Millennium Marriott Hotel i Prag, tjeckien, äger (genom sitt dotterbolag Talet Kasinon Africa (Pty) Ltd) 60% av, och erbjuder tekniska tjänster casino till Monte Vista Casino & Conference Center, Newcastle, Sydafrika; driver kasinon ombord på Silver Wind, Silver Cloud, Silver Whisper, världen av ResidenSea, och fartyg Oceania Kryssningar; äger och har börjat bygga på ett kasino och hotellutveckling i Edmonton, Alberta, Kanada; och äger en majoritetsintresse i, och har börjat bygga på, ett kasino och hotellutveckling i Central City, Colorado. Företaget fortsätter att driva andra internationella projekt i olika utvecklingsstadier.

För mer information om Century Kasinon, besök vår webbplats på www.centurycasinos.com. Talet Kasinon gemensamma aktier handlas på NASDAQ kapitalmarknaden(R) och Wien-Börsen under symbolen CNTY.

Denna utgåva kan innehålla framåtblickande uttalanden som innebär risker och osäkerheter. Bland de andra viktiga faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från dem i de framåtblickande uttalandena är ekonomiska, konkurrenskraftiga och statliga faktorer som påverkar företagets verksamhet, marknader, tjänster och priser samt andra faktorer som beskrivs i bolagets anmälningar till Securities and Exchange Commission, inklusive dess senaste anmälningar på blanketterna 10-K, 10-Q och 8-K. Century kasinon frånsäger sig någon skyldighet att revidera eller uppdatera alla framåtblickande uttalande som kan göras från tid till annan av den eller för dess räkning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *